Правові засади публічного адміністрування сферою забезпечення енергетичної безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 5, т. 2. - С. 19-24

Анотація

Розкрито зміст правового регулювання публічного адміністрування сферою енергетичної безпеки держави. Проаналізовано нормативно-правові акти, положення яких регулюють процес публічного адміністрування сферою забезпечення енергетичної безпеки держави. Сформульовано ознаки (особливості) правових засад публічного адміністрування сферою забезпечення енергетичної безпеки держави.
The content of the legal regulation of public administration in the field of energy security of the state is revealed. The normative legal acts, the provisions of which regulate the process of public administration in the field of ensuring energy security of the state, are analyzed. This made it possible to formulate signs (peculiarities) of the legal principles of public administration in the field of ensuring energy security of the state.
Раскрыто содержание правового регулирования публичного администрирования сферы энергетической безопасности государства. Проанализированы нормативно-правовые акты, положения которых регулируют процесс публичного администрирования сферой обеспечения энергетической безопасности государства. Сформулированы признаки (особенности) правовых основ публичного администрирования сферой обеспечения энергетической безопасности государства.

Опис

Ключові слова

правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, публічне адміністрування, public administration, публичное администрирование, забезпечення енергетичної безпеки держави, software energy security of the state, обеспечение энергетической безопасности государства, ефективність, efficiency, эффективность

Бібліографічний опис

Вітко, А. Л. Правові засади публічного адміністрування сферою забезпечення енергетичної безпеки держави / Вітко А. Л. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 5, т. 2. - С. 19-24.