Основні напрями застосування технологій штучного інтелекту у кібербезпеці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 158-160

Анотація

Розкрито основні напрями застосування технологій штучного інтелекту у кібербезпеці.
The main areas of application of artificial intelligence technologies in cyber security are revealed.
Раскрыты основные направления применения технологий искусственного интеллекта в кибербезопасности.

Опис

Ключові слова

штучний інтелект, кібербезпека, искусственный интеллект, кибербезопасность, artificial intelligence, cyber security

Бібліографічний опис

Саєнко, Д. О. Основні напрями застосування технологій штучного інтелекту у кібербезпеці / Д. О. Саєнко, Т. П. Колісник // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 158-160.