Забезпечення прав і свобод людини, як принцип діяльності ОВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 трав. 2009 р.). – Харків, 2009. – С. 213-215

Анотація

У тезах розглянуто місце та значення принципу забезпечення прав і свобод людини у діяльності органів внутрішніх справ.
The abstract deals with the place and significance of the principle of safeguarding human rights and liberties in the functioning of the agencies of internal affairs.
В тезисах рассмотрено место и значение принципа обеспечения прав и свобод человека в деятельности органов внутренних дел.

Опис

Пузанова Т.А. Забезпечення прав і свобод людини, як принцип діяльності ОВС / Т. А. Пузанова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 трав. 2009 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – Харків, 2009. – С. 213-215.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, права і свободи людини, забезпечення прав і свобод людини, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, human rights

Бібліографічний опис