Стан і морфологічна структура системи економічної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. -2008. - №1, т. 7. - С. 9 -12

Анотація

Розглядається стан і формування системи економічної безпеки України в організаційному та інституцтнаму аспектах.
The condition and formations of system of economic safety of Ukraine in organizational and институционном aspects is considered(examined).
Рассматривается состояние и формирования системы экономической безопасности Украины в организационном и институционном аспектах.

Опис

Духов, В. Є. Стан і морфологічна структура системи економічної безпеки України / В. Є. Духов // Право і безпека. -2008. - №1, т. 7. - С. 9 -12.

Ключові слова

економічна безпека України, экономическая безопасность Украины, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, экономическая безопасность государства, економічна безпека держави, економічна безпека, economic security of the state, economic security, экономическая безопасность государства, экономическая безопасность

Бібліографічний опис