Квазізобов’язальні правовідносини за Цивільним кодексом України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 307-312.

Анотація

Розглянуто зобов’язальні правовідносини за Цивільним кодексом України. Рассмотрены обязательственные правоотношения по Гражданскому кодексу Украины. The legal obligations under the Civil Code of Ukraine are considered.

Опис

Чалий, Ю. І. Квазізобов’язальні правовідносини за Цивільним кодексом України / Ю. І. Чалий // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 307-312.

Ключові слова

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право. Civil Law. Civil and Procedure Law. Гражданское право. Гражданско-процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цивільні правовідносини, гражданские правоотношения, Цивільний кодекс України, Гражданский кодекс Украины, зобов’язальні правовідносини, обязательственные правоотношения, binding legal relationship, civil relations

Бібліографічний опис