Державність і право Стародавнього Сходу [: 2 розділ]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Історія держави та права зарубіжних країн: підручник. - Харків: Майдан, 2020. - С. 56-100

Анотація

У розділі книги розглянуто перші держави в історії людства, які були утворені на території, що традиційно називається Стародавнім Сходом. Надано характеристику історії розвитку держави і права у Єгипті, Месопотамії, Індії, Китаї.
The section of the book examines the first states in the history of mankind, which were formed in the territory traditionally called the Ancient East. The history of the development of state and law in Egypt, Mesopotamia, India, China is characterized.
В разделе книги рассмотрены первые государства в истории человечества, которые были образованы на территории, традиционно называемой Древним Востоком. Охарактеризовано историю развития государства и права в Египте, Месопотамии, Индии, Китае.

Опис

Логвиненко, Є. С. Державність і право Стародавнього Сходу [: 2 розділ] / Є. С. Логвиненко, І. А. Логвиненко // Історія держави і права зарубіжних країн: підручник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, за заг. ред. О. М. Бандурки. - Харків : Майдан, 2020. - С. 56-100.

Ключові слова

держава, право, Стародавній світ, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай, Egypt, Mesopotamia, India, China, Египет, Месопотамия, Индия, Китай

Бібліографічний опис