Діяльність Національного агенства з питань запобігання корупції щодо протидії корупції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 152-154

Анотація

Зазначено, що вектор розвитку антикорупційних органів в Україні зростає і постійно вдосконалюється. Проаналізовано діяльність одного із таких органів, а саме Національного агентства з питань запобігання корупції. Виявлено не лише позитивні результати роботи , але й стратегію розвитку на ближчі роки.
It is noted that the vector of development of anti-corruption bodies in Ukraine is growing and constantly improving. The activities of one of such bodies, namely the National Agency for the Prevention of Corruption, are analyzed. Not only positive results of the work were revealed, but also the development strategy for the coming years.
Отмечено, что вектор развития антикоррупционных органов в Украине увеличивается и постоянно совершенствуется. Проанализирована деятельность одного из таких органов, а именно Национального агентства по предотвращению коррупции. Выявлены не только положительные результаты работы, но и стратегия развития на ближайшие годы.

Опис

Романів, Р. Р. Діяльність Національного агенства з питань запобігання корупції щодо протидії корупції в УкраїПротидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 152-154.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, корупція, коррупция, corruption, запобігання корупції, предотвращение коррупции, prevention of corruption, Національне агентство з питань запобігання корупції, Национальное агентство по предупреждению коррупции, National Agency for the Prevention of Corruption, антикорупційні органи, антикоррупционные органы, anti-corruption bodies

Бібліографічний опис