Взаємодії учасників кримінального провадження в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання досудового розслідування: зб. тез Круг. столу (м. Кривий ріг, 28 квіт. 2023 р.). – Кривий ріг: ДонДУВС, 2023. – С. 26-28

Анотація

Належна взаємодія учасників кримінального провадження під час розслідування кримінальних правопорушень є необхідною запорукою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, тим паче, в умовах воєнного стану.
Proper interaction of the participants in criminal proceedings during the investigation of criminal offenses is a necessary guarantee of a quick, complete and impartial pre-trial investigation of criminal offences, especially in the conditions of martial law.
Надлежащее взаимодействие участников уголовного производства при расследовании уголовных правонарушений является необходимым залогом быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования уголовных правонарушений, тем более в условиях военного положения.

Опис

Ключові слова

Україна, кримінальне провадження, учасники кримінального провадження, взаємодія, умови воєнного стану, Ukraine, criminal proceedings, participants in criminal proceedings, interaction, martial law conditions, уголовное производство, участники уголовного производства, взаимодействие, условия военного положения

Бібліографічний опис

Піддубна, А. Взаємодії учасників кримінального провадження в умовах воєнного стану / Піддубна Аліна // Актуальні питання досудового розслідування: зб. тез Круг. столу (м. Кривий ріг, 28 квіт. 2023 р.) / Донец. держ. ун-т внутр. справ, Криворіз. навч.-наук. ін-т. – Кривий ріг: ДонДУВС, 2023. – С. 26-28.