Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як прояв еволюції поліцейського як професіонала

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 135-136.

Анотація

Стаття присвячена питанням службової підготовці поліцейських як однієї із головних причин успішного виконання завдань покладених на правоохоронців.
The article is devoted to issues of official training of police officers as one of the main reasons for the successful performance of the tasks assigned to law enforcement officers.
Статья посвящена вопросам служебной подготовки полицейских как одной из главных причин успешного выполнения задач возложенных на правоохранителей.

Опис

Комзюк, М. А. Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як прояв еволюції поліцейського як професіонала / Микола Анатолійович Комзюк, Владислав Віталійович Степаненко // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 135-136.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, поліція, полиция, police, службова підготовка поліцейського, official training of police officer, служебная подготовка полицейского, підвищення кваліфікації поліцейського, professional development of police officer, повышение квалификации полицейского

Бібліографічний опис