Формування діаграми направленості промеводіодного прожектора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч. – Харків : ХНУВС, 2021. – Ч. 1. – С. 39-40

Анотація

Проаналізовано, що конструювання ІЧ-прожекторів під конкретні завдання та призначення потребує прогнозування та розрахунку спеціальних їх параметрів. Розглянуто формування діаграми направленості промеводіодного прожектора.
It is analyzed that the design of IR floodlights for specific tasks and appointment requires forecasting and calculation of their special parameters. The formation of the radiation pattern of the promeodiode floodlight is considered.
Проанализировано, что конструирование ИК-прожекторов под конкретные задачи и назначения требует прогнозирования и расчета специальных их параметров. Рассмотрено формирование диаграммы направленности промеводиодного прожектора.

Опис

Шмельов, Ю. М. Формування діаграми направленості промеводіодного прожектора / Шмельов Юрій Миколайович // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотн. коледж. – Харків : ХНУВС, 2021. – Ч. 1. – С. 39-40.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, прожектори, прожекторы, floodlights, діаграма направленості сили випромінювання, диаграмма направленности силы излучения, radiation pattern

Бібліографічний опис