Теоретичні передумови формування криміналістичної характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридична наука. - 2019. - № 8 (98). - С. 5-11

Анотація

Досліджено теоретичні передумови формування криміналістичної характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Визначено наукові праці, що присвячені дослідженням криміналістичної характеристики окремих видів злочинів. Надано авторське бачення понять «криміналістична характеристика ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
The article investigates the theoretical prerequisites for the formation of the forensic characteristics of evasion from paying a single contribution for compulsory state social insurance and insurance contributions for compulsory state pension insurance. The scientific works devoted to the study of the forensic characteristics of certain types of crimes have been identified. The author’s vision of the concepts of «forensic characteristics of evasion from paying a single contribution for compulsory state social insurance» and «insurance contributions for compulsory state pension insurance is provided».
Исследованы теоретические предпосылки формирования криминалистической характеристики уклонений от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Определены научные труды, посвященные исследованиям криминалистической характеристики отдельных видов преступлений. Дано авторское видение понятий «криминалистическая характеристика уклонений от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и «страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование».

Опис

Беззубенко, М. В. Теоретичні передумови формування криміналістичної характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування / Беззубенко М. В. // Юридична наука. - 2019. - № 8 (98). - С. 5-11.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криміналістична характеристика, forensic characteristics, криминалистическая характеристика, ухилення від сплати єдиного внеску, evasion of payment of a single contribution, уклонение от уплаты единого взноса, загальнообов’язкове пенсійне страхування, mandatory pension insurance, общеобязательное пенсионное страхование

Бібліографічний опис