Проблеми реалізації принципу пропорційності в господарському процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лютого 2020 р.) / МВС України, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – С. 107-109

Анотація

Розглянуто питання принципу пропорційності в господарському судочинстві. Зазначається необхідність його включення до ГПК України, причому не тільки шляхом відтворення в нормах ГПК України, але через розвиток і конкретизацію з урахуванням специфіки її реалізації в окремих інститутах господарського судочинства.
The issue of the principle of proportionality in commercial litigation is considered. The need to include it in the Code of Civil Procedure of Ukraine is noted, not only by reproducing it in the norms of the Code of Civil Procedure of Ukraine, but through development and specification taking into account the specifics of its implementation in some institutes of commercial justice.
Рассмотрены вопросы принципа пропорциональности в хозяйственном судопроизводстве. Указывается необходимость его включения в ХПК Украины, причем не только путем воспроизводства в нормах ХПК Украины, но через развитие и конкретизацию с учетом специфики ее реализации в отдельных институтах хозяйственного судопроизводства.

Опис

Кройтор, В. А. Проблеми реалізації принципу пропорційності в господарському процесі / Володимир Андрійович Кройтор // 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лютого 2020 р.) / МВС України, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – С. 107-109

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, господарський процес, господарське судочинство, принцип пропорційності, economic process, economic litigation, principle of proportionality, хозяйственный процесс, хозяйственное судопроизводство, принцип пропорциональности

Бібліографічний опис