Практична складова фахової професійної підготовки кадрів для підрозділів кіберполіції Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 8-9

Анотація

Розглянуто актуальність застосування всіх можливих факторів підвищення якості підготовки майбутніх кіберполіцейських. Акцентовано, що найважливішим чинником підготовки кіберполіцейських є практична складова навчання.
The relevance of the application of all possible factors of quality improvement is considered training of future cyber police officers. It is emphasized that the most important factor in training cyber police officers is the practical component of training.
Рассмотрена актуальность применения всех возможных факторов повышения качества подготовки будущих киберполицейских. Акцентировано, что важнейшим условием подготовки киберполицейских является практическая составляющая обучения.

Опис

Сокуренко, В. В. Практична складова фахової професійної підготовки кадрів для підрозділів кіберполіції Національної поліції України / Сокуренко Валерій Васильович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; громад. спілка «Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі». – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 8-9.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, кіберполіція, киберполиция, cyberpolice, підготовка кадрів, подготовка кадров, training, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Кримінологія. Criminology. Криминология, протидія кіберзлочинності, противодействие киберпреступности, combating cybercrime, Харьковский национальный университет внутренних дел, Харківський національний університет внутрішніх справ, Kharkiv National University of Internal Affairs

Бібліографічний опис