Законодавче регулювання планових та позапланових перевірок державних податкових інспекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 94-99

Анотація

Проаналізовано особливості правового регулювання та правозастосовчої практики щодо проведення перевірок ДПІ. Доведена наявність не тільки певних прогалин, а й проблем, пов’язаних із суперечливістю норм підзаконних актів. Peculiarities of legal regulation and law enforcement practice regarding State Tax Inspectorate inspections are analyzed. It is proved that there are not only certain gaps, but also problems related to the inconsistency of the bylaws. Проанализированы особенности правового регулирования и правоприменительной практики по проведению проверок ГНИ. Доказано наличие не только определенных пробелов, но и проблем, связанных с противоречивостью норм подзаконных актов.

Опис

Золотарьова, М. К. Законодавче регулювання планових та позапланових перевірок державних податкових інспекцій / М. К. Золотарьова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 94-99.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державна податкова служба, государственная налоговая служба, State Tax Service, державна податкова інспекція, государственная налоговая инспекция, State Tax Inspectorate, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, планові перевірки, плановые проверки, scheduled inspections, позапланові перевірки, внеплановые проверки, unscheduled inspections, податковий контроль, налоговый контроль, tax control

Бібліографічний опис