Значні правочини товариства з обмеженою відповідальністю: порівняльно-правова характеристика та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2011. - № 3 (28). - С. 40-49.

Анотація

З’ясовано поняття та ознаки взаємопов’язаності декількох правочинів як одну з ознак значного правочину господарського товариства.
Тhe article is devoted to the ascertainment of the notion and features of some transactions’ interrelatedness as one of the features of a business entity’s major transaction.
Выяснено понятие и признаки взаимосвязанности нескольких сделок как один из признаков крупной сделки хозяйственного общества.

Опис

Карчевський, К. А. Значні правочини товариства з обмеженою відповідальністю: порівняльно-правова характеристика та перспективи розвитку / К. А. Карчевський, Ю. Ф. Лантінов // Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2011. - № 3 (28). - С. 40-49.

Ключові слова

Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, значний правочин, Корпоративне право. Corporate law. Корпоративное право, товариство з обмеженою відповідальністю, крупная сделка, significant transaction, major transaction

Бібліографічний опис