Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми). – Суми, 2018. – С. 108-110.

Анотація

До Кримінального процесуального кодексу було введено прогресивні зміни у перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Однак, незважаючи на це, залишається ще низка проблем, які потребують відповідного реагування з боку органів, яким надано право законодавчої ініціативи для усунення прогалин та колізій у встановленому порядку для цього виду провадження.
Progressive changes were introduced to the Criminal Procedure Code in the review of court decisions in connection with newly discovered circumstances. However, despite this, there are still a number of problems that require an appropriate response from the bodies that have been granted the right of legislative initiative to eliminate gaps and conflicts in the established procedure for this type of proceeding.
В Уголовный процессуальный кодекс были введены прогрессивные изменения в пересмотр судебных решений в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Однако, несмотря на это, остается еще ряд проблем, требующих соответствующего реагирования со стороны органов, которым предоставлено право законодательной инициативы по устранению пробелов и коллизий в установленном порядке для этого вида производства.

Опис

Соловйова, Л. М. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами / Людмила Михайлівна Соловйова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – С. 108-110.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, review of court decisions based on newly discovered circumstances, пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам

Бібліографічний опис