Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процессу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 20 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 182-184

Анотація

Висвітлюються підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Освещаются основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. The grounds for refusing to issue a writ of execution for the enforcement of an arbitral award are highlighted.

Опис

Сапейко Л. В. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду / Л. В. Сапейко // Проблеми цивільного права та процессу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 97-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 20 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України», Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 182-184.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, третейські суди, видача виконавчого листа, третейские суды, выдача исполнительного листа, arbitration courts, issuance of a writ of execution, примусове виконання рішень суду, enforcement of court decisions, принудительное исполнение решений суда

Бібліографічний опис