Організаційно-правові засади управління державними фінансами у Гетьманщині та введення Російської імперської системи (остання третина XVIII ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 97-106

Анотація

З’ясовано яким чином протікали процеси позбавлення українського народу його державності у сфері публічних фінансових правовідносин. Проаналізовано організаційно-правові засади управління державними фінансами у Гетьманщині та введення Російської імперської системи (остання третина XVIII ст.). The processes of depriving the Ukrainian people of their statehood in the sphere of public financial relations were determined. The organizational and legal principles of public finance management in the Hetmanate and the introduction of the Russian imperial system (the last third of the eighteenth century) are analyzed. Выяснено каким образом протекали процессы лишение украинского народа его государственности в сфере публичных финансовых правоотношений. Проанализированы организационно-правовые основы управления государственными финансами в Гетманщине и введение Российской имперской системы (последняя треть XVIII в.).

Опис

Головко, О. М. Організаційно-правові засади управління державними фінансами у Гетьманщині та введення Російської імперської системи (остання третина XVIII ст.) / О. М. Головко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 97-106.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, управління державними фінансами, управления государственными финансами, management of public finances, організаційно-правові засади, организационно-правовые основы, organizational and legal basis, Гетьманщина, Гетманщина, Hetmanate, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право

Бібліографічний опис