Програмування як засіб оптимізації проведення слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції України

dc.contributor.authorХань, О. О.
dc.contributor.authorKhan, O. O.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547
dc.date.accessioned2022-07-14T11:38:33Z
dc.date.available2022-07-14T11:38:33Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionХань О. О. Програмування як засіб оптимізації проведення слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції України / О. О. Хань // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. — Харків : ХНУВС, 2019. - С. 238-240.uk_UA
dc.description.abstractЗазначено, що програми можуть активно використовуватись при вирішенні типових завдань, що виникають й в інших сферах правозастосовної діяльності органів Національної поліції України. Наприклад, щодо належного провадження у справах про адміністративні правопорушення в цілому, або ж проведенні заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення чи превентивних (примусових) поліцейських заходів. Вказане зумовлене тим, що під час адміністративної діяльності органів національної поліції також виникають типові ситуації, відповідні їм типові тактичні завдання, що викликає необхідність застосування оптимального алгоритму їх вирішення.uk_UA
dc.description.abstractIt is noted that the programs can be actively used in solving typical problems that arise in other areas of law enforcement activities of the National Police of Ukraine. For example, regarding the proper proceedings in cases of administrative offenses in general, or the implementation of measures to ensure the proceedings in cases of administrative offenses or preventive (coercive) police measures. This is due to the fact that during the administrative activities of the national police bodies, typical situations also arise, corresponding to typical tactical tasks, which necessitates the use of an optimal algorithm for their solution.uk_UA
dc.description.abstractОтмечено, что программы могут активно использоваться при решении типовых задач, возникающих и в других сферах правоприменительной деятельности органов Национальной полиции Украины. Например, относительно надлежащего производства по делам об административных правонарушениях в целом, или проведении мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях или превентивных (принудительных) полицейских мер. Указанное обусловлено тем, что при административной деятельности органов национальной полиции также возникают типовые ситуации, соответствующие им типичные тактические задачи, что вызывает необходимость применения оптимального алгоритма их решения.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13063
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherПравоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 238-240uk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectКримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное правоuk_UA
dc.subjectНаціональна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украиныuk_UA
dc.subjectНациональная полиция Украиныuk_UA
dc.subjectNational police of Ukraineuk_UA
dc.subjectпрограмування слідчих (розшукових) дійuk_UA
dc.subjectслідчі (розшукові) діїuk_UA
dc.subjectрозслідування злочинівuk_UA
dc.subjectкриміналістичне програмуванняuk_UA
dc.subjectпрограммирование следственных (розыскных) действийuk_UA
dc.subjectследственные (розыскные) действияuk_UA
dc.subjectрасследование преступленийuk_UA
dc.subjectкриминалистическое программированиеuk_UA
dc.subjectprogramming of investigative (detective) actionsuk_UA
dc.subjectinvestigative (search) actionsuk_UA
dc.subjectinvestigation of crimesuk_UA
dc.subjectforensic programminguk_UA
dc.titleПрограмування як засіб оптимізації проведення слідчих (розшукових) дій органами Національної поліції Україниuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Prohramuvannia yak zasib optymizatsii_Khan_2019.pdf
Розмір:
132.12 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: