Особливості проведення судової економічної експертизи при розслідуванні корупційних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 267-269

Анотація

Корупція в Україні залишається актуальною проблемою, що потребує вирішення. Ключовим елементом системи антикорупційних заходів є ефективне виявлення та розслідування корупційних злочинів. Найбільш ефективною процесуальною формою використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних правопорушень є судово-економічна експертиза.
Corruption in Ukraine remains an urgent problem that needs to be solved. The key element of the system of anti-corruption measures is the effective detection and investigation of corruption crimes. The most effective procedural form of using special knowledge in the investigation of corruption offenses is a forensic economic examination.
Коррупция в Украине остается актуальной проблемой, требующей решения. Ключевым элементом системы антикоррупционных мер является эффективное выявление и расследование коррупционных преступлений. Наиболее эффективной процессуальной формой использования специальных знаний при расследовании коррупционных правонарушений есть судебно-экономическая экспертиза.

Опис

Ключові слова

Україна, корупція, судово-економічна експертиза, розслідування корупційних злочинів, Ukraine, corruption, forensic economic examination, investigation of corruption crimes, Украина, коррупция, судебно-экономическая экспертиза, расследование коррупционных преступлений

Бібліографічний опис

Парфентій, Л. А. Особливості проведення судової економічної експертизи при розслідуванні корупційних злочинів / Л. А. Парфентій // Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумська філія. – Суми, 2023. – С. 267-269.