Деякі аспекти сучасного стану забезпечення безпеки дорожнього руху

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 69 - 73.

Анотація

Проаналізовано сучасний стан забезпечення безпеки дорожнього руху в державі, запропоновано деякі шляхи його удосконалення. Проанализировано современное положение обеспечения безопасности дорожного движения в государстве, предложены возможные пути его усовершенствования. Current state of traffic security ensuring in the state is analyzed and possible ways of its improvement are offered.

Опис

Небрат О.О. Деякі аспекти сучасного стану забезпечення безпеки дорожнього руху./ О.О. Небрат// Право і безпека. - 2009. - № 5 (32). - С. 69-73.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, безпека дорожнього руху, безопасность дорожного движения, road safety, правила дорожнього руху, traffic rules, правила дорожного движения, административная ответственность, адміністративна відповідальність, administrative responsibility

Бібліографічний опис