Професійна компетентність фахівця як психологічна категорія

dc.contributor.authorЛаріонова, І. Т.
dc.contributor.authorLarionova, I. T.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-7006-6476
dc.contributor.authorІншеков, М. В.
dc.contributor.authorInshekov, M. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-7584-1013
dc.date.accessioned2022-07-15T13:55:51Z
dc.date.available2022-07-15T13:55:51Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionЛаріонова, І. Т. Професійна компетентність фахівця як психологічна категорія / І. Т. Ларіонова, М. В. Іншеков // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 262-264.uk_UA
dc.description.abstractАвторами зазначено, що узагальнення науково-психологічних джерел з проблеми професійної компетентності фахівця дозволяє стверджувати наступне. Професійна компетентність – результат професійного розвитку, яка за змістом менше, ніж професіоналізм, але наявна тенденція ототожнювати ці поняття. Професійна компетентність має свою структуру, що виражається у складових та має відповідні показники (характеристики). Професійна компетентність фахівця може бути сформована на різних рівнях, що може бути досліджено за допомогою різноманітних критеріїв. Такі дослідження відбуваються у психології у межах структурної та функціональної парадигм. Концепція професійної компетентності з успіхом використовується для пояснення і прогнозу поведінки фахівців різних категорій, зокрема правоохоронців.uk_UA
dc.description.abstractThe authors noted that the generalization of scientific and psychological sources on the problem of professional competence of a specialist allows us to state the following. Professional competence is the result of professional development, which is less than professionalism in content, but there is a tendency to equate these concepts. Professional competence has its own structure, expressed in components and corresponding indicators (characteristics). The professional competence of a specialist can be formed at different levels, which can be examined using various criteria. Such research takes place in psychology within the framework of structural and functional paradigms. The concept of professional competence is successfully used to explain and predict the behavior of specialists of various categories, in particular, law enforcement officers.uk_UA
dc.description.abstractАвторами отмечено, что обобщение научно-психологических источников по проблеме профессиональной компетентности специалиста позволяет утверждать следующее. Профессиональная компетентность – результат профессионального развития, которая по содержанию меньше, чем профессионализм, но есть тенденция отождествлять эти понятия. Профессиональная компетентность имеет свою структуру, выражающуюся в составляющих и соответствующие показатели (характеристики). Профессиональная компетентность специалиста может быть сформирована на разных уровнях, что может быть исследовано с помощью различных критериев. Такие исследования проходят в психологии в рамках структурной и функциональной парадигм. Концепция профессиональной компетентности с успехом используется для объяснения и прогноза поведения специалистов разных категорий, в частности, правоохранителей.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13079
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХарківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 262-264.uk_UA
dc.subjectПсихологія. Рsychology. Психологияuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectпрофесійна компетентністьuk_UA
dc.subjectпрофессиональная компетентностьuk_UA
dc.subjectprofessional competenceuk_UA
dc.subjectпрофесіоналізмuk_UA
dc.subjectпрофессионализмuk_UA
dc.subjectprofessionalismuk_UA
dc.subjectпрофесіоналuk_UA
dc.subjectпрофессионалuk_UA
dc.subjectprofessionaluk_UA
dc.subjectпрофесіональні відносиниuk_UA
dc.subjectпрофессиональные отношенияuk_UA
dc.subjectprofessional relationshipuk_UA
dc.titleПрофесійна компетентність фахівця як психологічна категоріяuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Profesiina kompetentnist fakhivtsia yak psykholohichna katehoriia_Larionova_Inshekov_2019.pdf
Розмір:
216.75 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: