Аналіз зупинки транспортних засобів працівниками Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 76-82

Анотація

Проаналізовано причини збільшення відсотка небезпеки працівників поліції при зупинці транспортних засобів. Показано важливість дотримання певних правил та дій при зупинці транспортних засобів працівниками поліції. Визначено основні недоліки щодо дотримання правил особистої безпеки працівників поліції. Запропоновано схематичне розташування поліцейських при зупинці транспортних засобів.
The reasons for the increase in the percentage of danger of police officers when stopping vehicles are analyzed. The importance of compliance with certain rules and actions when stopping vehicles by police officers is shown. The main shortcomings in compliance with the rules of personal security of police officers have been identified. A schematic arrangement of police officers when stopping vehicles is proposed.
Проанализированы причины увеличения процента опасности сотрудников полиции при остановке транспортных средств. Показана важность соблюдения определенных правил и действий при остановке транспортных средств работниками полиции. Определены основные недостатки в соблюдении правил личной безопасности работников полиции. Предложено схематическое расположение полицейских при остановке транспортных средств.

Опис

Котелюх, М. О. Аналіз зупинки транспортних засобів працівниками Національної поліції / М. О. Котелюх, М. О. Самойленко // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 24 трав. 2018 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підготовки ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 76-82.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National Police of Ukraine, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, особиста безпека, personal security, личная безопасность, працівник поліції, работник полиции, police officer, антитерористична операція, anti-terrorist operation, антитеррористическая операция, криміногенна ситуація, криминогенная ситуация, criminogenic situation, засоби індивідуального захисту, personal protective equipment, средства индивидуальной защиты, засоби активної оборони, средства активной обороны, means of active defense, транспортний засіб, vehicle, транспортное средство, покращення відсотка особистої безпеки, улучшение процента личной безопасности, improving percentage of personal security

Бібліографічний опис