Організаційна структура органів поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Управління органами Національної поліції України : підручник. - Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 81-92

Анотація

У наданому розділі підручника приділено окрему увагу організаційній структурі органів Національної поліції України.
In this section of the textbook, special attention is paid to the organizational structure of the bodies of the National Police of Ukraine.
В данном разделе учебника уделено особое внимание организационной структуре органов Национальной полиции Украины.

Опис

Бугайчук, К. Л. Організаційна структура органів поліції України / Бугайчук Костянтин Леонідович // Управління органами Національної поліції України : підручник / [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін. ; передм. В. В. Сокуренка], за заг. ред. В. В. Сокуренка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 81-92. - (100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові 1917-2017 рр.).

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, органи поліції, органы полиции, організаційна структура, организационная структура, organizational structure, структура, structure

Бібліографічний опис