Методи автоматизованого проектування гетерогенних комп’ютерних систем та мереж критичного застосування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2019. – № 4. – С.40-46

Анотація

Проведен обзор методов проектирования информационных гетерогенных компьютерных систем и сетей критического применения, проанализированы требования, представлены описание информационных технологий, их составляющих, условий использования, результатов их применения. Предложен метод автоматизированного проектирования гетерогенных компьютерных систем и сетей критического применения при включении оперативных задач в систему управления.
A review of the design methods of information heterogeneous computer systems and critical application networks is carried out, requirements are analyzed, a description of information technologies, their components, conditions of use, results of their application is presented. A method of computer-aided design of heterogeneous computer systems and critical application networks is proposed when operational tasks are included in the control system.
Проведено огляд методів проектування інформаційних гетерогенних комп'ютерних систем і мереж критичного застосування, проаналізовані вимоги, подано опис інформаційних технологій, їх складових, умов використання, результатів їх застосування. Запропоновано метод автоматизованого проектування гетерогенних комп'ютерних систем і мереж критичного застосування при включенні оперативних завдань в систему управління.

Опис

Мирошник, М. А. Методы автоматизированного проектирования гетерогенных компьютерных систем и сетей критического применения / М. A. Мирошник, А. А. Можаев // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2019. – № 4. – С.40-46. – DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i4.178719.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, гетерогенная сеть, heterogeneous network, алгоритм, algorithm, система критического применения, распределенная система, графа, автоматизированное проектирование, гетерогенна мережа, система критичного застосування, computer-aided design, distributed system, critical application system, graph, розподілена система, автоматизоване проектування,

Бібліографічний опис