Економічна безпека України в умовах сучасної кризи глобалізованого світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 255-261

Анотація

Визначено особливості сучасного кризового стану світової економіки. Виявлено суттєву невідповідність напрямків розвитку України міжнародним економічним тенденціям. Сформульовано ризики і загрози входження національної економіки до глобалізованого господарства. Запропоновано заходи зміцнення економічної безпеки країни.
The features of the current state of crisis of the world economy are identified. The significant discrepancy between the directions of the development of Ukraine and the international economic trends is revealed. Risks and threats of entering of national economy in the global economy are formulated. The measures to strengthen the economic security of the country are proposed.
Определены особенности современного кризисного состояния мировой экономики. Выявлено существенное несоответствие направлений развития Украины международным экономическим тенденциям. Сформулированы риски и угрозы вхождения национальной экономики в глобализованное хозяйство. Предложены меры укрепления экономической безопасности страны.

Опис

Ковальов, Є. В. Економічна безпека України в умовах сучасної кризи глобалізованого світу / Є. В. Ковальов // Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 255-261.

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, економічна безпека, экономическая безопасность, economic security, глобалізація, глобализация, globalization, національна економіка, национальная экономика, national economy

Бібліографічний опис