Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 5. - С. 91-95

Анотація

У статті досліджено зміст, особливості та систему форм адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів в Україні. Проаналізовано наукові погляди на зміст форми управління та форми адміністративної діяльності. Визначено поняття та ознаки форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. Досліджено види форм адміністративної діяльності. Визначено систему форм адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів в Україні.
In the article the content, features and system of forms of administrative and jurisdictional law enforcement activity in Ukraine were defined. We analyzed scientific views on the content of government forms and administration forms. The concept and features of forms of administrative and jurisdictional law enforcement activity were defined. We studied forms of administrative activity. The system of forms of administrative and jurisdictional law enforcement activity in Ukraine were defined.
В статье исследовано содержание, особенности и система форм административно-юрисдикционной деятельности правоохранительных органов в Украине. Проанализированы научные взгляды на содержание формы управления и формы административной деятельности. Определено понятие и признаки формы административно-юрисдикционной деятельности правоохранительных органов. Исследованы виды форм административной деятельности. Определена система форм административно-юрисдикционной деятельности правоохранительных органов в Украине.

Опис

Ключові слова

правоохоронні органи, law enforcement bodies, правоохранительные органы, адміністративно-юрисдикційна діяльність, administrative and jurisdictional activity, административно-юрисдикционная деятельность, форми адміністративно-юрисдикційної діяльності, forms of administrative and jurisdictional activity, формы административно-юрисдикционной деятельности

Бібліографічний опис

Шоптенко, С. С. Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів / Шоптенко С. С. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 5. - С. 91-95.