До питання про взаємодію поліції з віртуальною громадською спільнотою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 102-103

Анотація

Визначено актуальні заходи взаємодії, а також нові форми реалізації партнерських відносин поліції та громадськості у вимірі цифрових технологій.
Relevant cooperation measures have been identified, as well as new forms of partnership between the police and the public in the measurement of digital technologies.
Определены актуальные мероприятия взаимодействия, а также новые формы реализации партнерских отношений полиции и общественности в измерении цифровых технологий.

Опис

Найда, В. О. До питання про взаємодію поліції з віртуальною громадською спільнотою / Віталій Олегович Найда // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / НДІ публ. політики і соц. наук. - Харків, 2020. - С. 102-103.
Найда, В. О. (2020). До питання про взаємодію поліції з віртуальною громадською спільнотою. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20 лист. 2020 р.), 102-103. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201120/article/view/naida

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, поліція, police, віртуальна громадська спільнота, виртуальное гражданское сообщество, virtual community, взаємодія, взаимодействие, cooperation

Бібліографічний опис