Фінансування поліції у Великобританії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф.(Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 46-48.

Анотація

В статті розглянуто формули фінансування поліції у Великобританії.
The article discusses the formulas for funding the police in Great Britain.
В статье рассмотрены формулы финансирования полиции в Великобритании.

Опис

Ананьєва, Є. А. Фінансування поліції у Великобританії / Євгенія Андріївна Ананьєва // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф.(Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 46-48.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Великобританія, Great Britain, Великобритания, зарубіжні країни, зарубежные страны, foreign countries, фінансування поліції, police funding, финансирование полиции

Бібліографічний опис