Щодо дослідження місця Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 4. - С. 201-206
Abstract
У статті здійснено науковий аналіз запровадження в юридичну термінологію поняття «органи публічної адміністрації», оскільки це пов’язано із впровадженням нової «ідеології» діяльності органів публічної адміністрації та наданням цій діяльності обслуговуючого публічно-сервісного характеру. Визначено основні ознаки, що визначають належність суб’єктів до органів публічної адміністрації та з’ясовано місце Національної поліції України серед них. Під час дослідження місця Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації основний акцент зроблено на публічно-сервісній діяльності.
The article analyzes the introduction of the term “public administration bodies” into legal terminology, as it is related to the introduction of a new “ideology” of the activities of public administration bodies and the provision of this activity by the public service servant. The main features determining the belonging of the subjects to the bodies of public administration are determined and the place of the National Police of Ukraine is determined among them. Investigating the place of the National Police of Ukraine in the system of public administration bodies, the main focus is on public service activities.
В статье осуществлён научный анализ введения в юридическую терминологию понятия «органы публичной администрации», поскольку это связано с внедрением новой «идеологии» деятельности органов публичной администрации и приданием этой деятельности обслуживающего публично-сервисного характера. Определены основные признаки, определяющие принадлежность субъектов к органам публичной администрации, и выяснено место Национальной полиции Украины среди них. В исследовании места Национальной полиции Украины в системе органов публичной администрации основной акцент сделан на публично-сервисной деятельности.
Description
Keywords
Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, органи публічної адміністрації, bodies of public administration, органы публичной администрации, публічно-сервісна діяльність, public service activity, публично-сервисная деятельность
Citation
Троян, В. А. Щодо дослідження місця Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації / Троян В. А. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 4. - С. 201-206.