Охорона державної таємниці в контексті нових підходів до забезпечення належного рівня національної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 36-38

Анотація

Розглянуто напрями розбудови системи охорони державної таємниці, а саме: структурно-організаційні, нормативно-правові, та навчально-кадрові. Наголошено, що забезпечення охорони державної таємниці на об’єктах системи господарювання критичної інфраструктури дуже вірогідно стане одним з наймасштабніших напрямів підтримання інформаційної безпеки вже у досить близькому майбутньому.
The areas of development of the state secret protection system were considered, namely: structural-organizational, regulatory-legal, and educational-personnel. It is emphasized that provision protection of state secrets on the objects of the management system of critical infrastructure is very likely to become one of the largest areas of maintaining information security already in the near future.
Рассмотрены направления развития системы охраны государственной тайны, а именно: структурно-организационные, нормативно-правовые и учебно-кадровые. Отмечено, что обеспечение охраны государственной тайны на объектах системы хозяйствования критической инфраструктуры очень вероятно станет одним из самых масштабных направлений поддержки информационной безопасности уже в довольно близком будущем.

Опис

Денищук, Д. Є. Охорона державної таємниці в контексті нових підходів до забезпечення належного рівня національної безпеки / Денис Євгенійович Денищук, Маргарита Сергіївна Сиромятнікова // Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 36-38.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, національна безпека, national security, национальная безопасность, державна таємниця, state secret, государственная тайна, критична інфраструктура, critical infrastructure, критическая инфраструктура

Бібліографічний опис