Правове становище генерал-губернатора в Російській імперії у другій половині ХІХ - на початку XX ст. (на матеріалах українських губерній)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 190-194

Анотація

Характеризуючи інститут генерал-губернатора в Російській Імперії в цілому, зроблено висновки, що він був вироблений протягом століття як найбільш доцільна форма управління окраїнами імперії. Це була сильна і самостійна влада з суттєвими правами адміністративної автономії, яка носила авторитарний характер. Основними її рисами було збереження неподільності військової, поліцейської та цивільної влади. Характеризуя институт генерал-губернатора в Российской Империи в целом, сделаны выводы, что он был произведен в течение века как наиболее целесообразная форма управления окраинами империи. Это была сильная и самостоятельная власть с существенными правами административной автономии, носила авторитарный характер. Основными ее чертами было сохранение неделимости военной, полицейской и гражданской власти. Describing the institution of governor-general in the Russian Empire as a whole, it is concluded that it was produced over the course of a century as the most appropriate form of managing the outskirts of the empire. It was a strong and independent power with the essential rights of administrative autonomy, it was authoritarian. Its main features were the indivisibility of the military, police and civilian authorities.

Опис

Москаль, Г. Г. Правове становище генерал-губернатора в Російській імперії у другій половині ХІХ - на початку XX ст. (на матеріалах українських губерній) / Г. Г. Москаль // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 190-194

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Російська імперія, Российская империя, Russian Empire, Історія. History. История, історико-правовий аналіз, историко-правовой анализ, historical and legal analysis, генерал-губернатор, general-governor, українські землі, украинские земли, Ukrainian lands

Бібліографічний опис