Інституціональні принципи публічного адміністрування в органах Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 1, т. 1. – С. 163-169

Анотація

У статті проведений теоретичний аналіз змісту поняття «принцип діяльності», визначені ознаки принципів публічного адміністрування та надано базове визначення терміну «принципи публічного адміністрування в органах Національної поліції України». Автором здійснено класифікацію зазначених принципів та розглянутий зміст інституціональних (загальних) принципів публічного адміністрування в органах Національної поліції України.
The article analyzes the content of the concept of "the principle of activity", identifies the principles of public management, and provides a basic definition of the term "principles of public management in the bodies of the National Police of Ukraine." The author classifies these principles and considers the content of institutional (general) principles of public management in the bodies of the National Police of Ukraine.
В статье проведен теоретический анализ содержания понятия «принцип деятельности», определены признаки принципов публичного администрирования, и представлено базовое определение термина «принципы публичного администрирования в органах Национальной полиции Украины». Автором осуществлена классификация указанных принципов и рассмотрено содержание институциональных (общих) принципов публичного администрирования в органах Национальной полиции Украины.

Опис

Бугайчук К. Л. Інституціональні принципи публічного адміністрування в органах Національної поліції України / Бугайчук К. Л. // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 1, т. 1. – С. 163-169.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, публічне адміністрування, принципи публічного адміністрування, публичное администрирование, принципы публичного администрирования, public management, principles of public management, принципи, принципы, principles

Бібліографічний опис