Про критерії оцінки заходів протидії корупції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 15-17
Abstract
У тезах доповіді наголошено, що аналіз критеріїв оцінки системи сучасних національних заходів протидії корупції є надважливим завданням сучасної науки.
The author of the theses of the report has emphasized that the analysis of the criteria for assessing the system of modern national anti-corruption measures is very important task of modern science.
В тезисах доклада отмечено, что анализ критериев оценки системы современных национальных мер противодействия коррупции является важнейшим задачей современной науки.
Description
Бандурка, О. М. Про критерії оцінки заходів протидії корупції / Олександр Маркович Бандурка, Олексій Миколайович Литвинов // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун­-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 15-17
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, протидія корупції, противодействие коррупции, combating corruption, корупція, коррупция, corruption
Citation
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. тез доп. V Міжнар. наук.­практ. конф. (м. Харків, 31 берез. 2017 р.)