Вивчена безпорадність як наслідок війни в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 331-333

Анотація

Розглянуто один з потужних руйнівних ефектів війни щодо впливу на психіку цивільного населення, формування в людині стану вивченої безпорадності. Це стан людини або тварини, відмова індивіду від спроб для поліпшення свого стану. Організм розвиває безпомічність як реакцію на неконтрольовану ситуацію. Відповідно, індивід втрачає спроможність до послідовного вирішення проблеми, навіть якщо таке вирішення існує і перебуває в межах доступності.
Considered one of the powerful destructive effects of war in terms of impact on the psyche of the civilian population, the formation of a state of learned helplessness in a person. This is the condition of a person or an animal, the refusal of an individual to try to improve his condition. The body develops helplessness as a reaction to an uncontrollable situation. Accordingly, the individual loses the ability to consistently solve the problem, even if such a solution exists and is within reach.
Рассмотрен один из мощных разрушительных эффектов войны по влиянию на психику гражданского населения, формирование в человеке состояния изученной беспомощности. Это состояние человека или животного, отказ индивидуума от попыток для улучшения своего состояния. Организм развивает беспомощность как реакцию на неконтролируемую ситуацию. Соответственно, индивидуум теряет способность к последовательному решению проблемы, даже если такое решение существует и находится в пределах доступности.

Опис

Сидоренко, І. І. Вивчена безпорадність як наслідок війни в Україні / І. І. Сидоренко, О. Г. Марченко // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.) / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2022. – С. 331-333.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вивчена безпорадність, learned helplessness, выученная беспомощность, психічний розлад, mental disorder, психическое расстройство, психічне здоров’я, mental health, психическое здоровье, наслідки війни

Бібліографічний опис