Правовий статус та організація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (інформаційний довідник)

Анотація

У інформаційному довіднику висвітлені питання, присвячені правовому статусу громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, в т.ч. щодо порядку їх створення, припинення діяльності та виконання обов’язків із забезпечення публічної безпеки та порядку.
The information guide highlights issues related to the legal status of public organizations for the protection of public order and the state border, including about the procedure for their creation, termination of activities and fulfillment of obligations to ensure public safety and order.
В информационном справочнике освещены вопросы, посвященные правовому статусу общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы, в т.ч. о порядке их создания, прекращения деятельности и выполнения обязанностей по обеспечению общественной безопасности и порядка.

Опис

Правовий статус та організація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону: інформаційний довідник / [уклад. Бугайчук К. Л.]; Харків. обл. держ. адміністрація, Департамент оборонн., мобілізац. роботи та взаємодії з правоохоронн. органами, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-досл. лабораторія з проблем протидії злочинності. - Харків: ХНУВС, 2019. - 76 с.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис