Кримінологічний аналіз латентності суїцидальності як фонового для злочинності явища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 43-44

Анотація

Досліджено проблему латентності самогубств, окреслено її контури, які є важливими для фіксації дійсних масштабів досліджуваного феномену та подальшої організації превентивних практик.
The problem of the latency of suicides has been studied, its contours have been outlined, which are important for fixing the true scale of the phenomenon under study and the further organization of preventive practices.
Исследована проблема латентности самоубийств, очерчены ее контуры, которые важны для фиксации действительных масштабов исследуемого феномена и дальнейшей организации превентивных практик.

Опис

Шкуро, В. В. Кримінологічний аналіз латентності суїцидальності як фонового для злочинності явища / Валерій Володимирович Шкуро // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 43-44.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, суїцид, suicide, суицид, суїцидальність, suicidality, суицидальность, латентність самогубств, latency of suicides, латентность самоубийств, фонове для злочинності явище, background phenomenon for crime, фоновое для преступности явление, кримінологічний аналіз, criminological analysis, криминологический анализ

Бібліографічний опис