Обмеження прав поліцейського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 136-138

Анотація

Надано перелік обмежень прав поліцейських, які вважаються специфікою правового статусу поліцейського. A list of restrictions on the rights of police officers, which are considered specific to the legal status of police officers, is provided. Дан перечень ограничений прав полицейских, которые считаются спецификой правового статуса полицейского.

Опис

Гончарук, В. В. Обмеження прав поліцейського / Гончарук В. В. // Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 136-138.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, обмеження прав, ограничение прав, restriction of rights, поліцейські, полицейские, police officers

Бібліографічний опис