Конкурс при прийнятті на державну службу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 214-217

Анотація

Досліджено порядок конкурсного відбору при прийнятті на державну службу. Визначено співвідношення конкурсу та випробування при прийнятті на державну службу. Запропоновано рекомендації із вдосконалення відповідного законодавства.
The order of competitive selection at acceptance on public service is researched. The competition and test ratio at acceptance on public service is defined. Recommendations about improvement of the relevant legislation are offered.
Исследован порядок конкурсного отбора при принятии на государственную службу. Определены соотношение конкурса и испытания при принятии на государственную службу. Предложены рекомендации по усовершенствованию соответствующего законодательства.

Опис

Ключові слова

державна служба, public service, государственная служба, конкурсний відбір, competitive selection, конкурсный отбор, законодавство, legislation, законодательство

Бібліографічний опис

Безкоровайний, Б. О. Конкурс при прийнятті на державну службу / Б. О. Безкоровайний // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 214-217.