Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом в розрізі українського законодавства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 61-68

Анотація

Розглянуто основні терміни статті 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом » і характеристика складу злочину. Особлива увага приділяється предмету злочину, «промислу» і об'єктивної сторони вищезгаданого складу злочину. The author of the article discusses the basic terms of the Article 249 (Illegal fishing, animal or other aquatic fishing) and the characteristics of the crime. Particular attention is paid to the subject of the crime, "trade" and the objective aspect of the above-mentioned corpus delicti. Рассматриваются основные термины статьи 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и характеристика состава преступления. Особое внимание уделяется предмету преступления, «промыслу» и объективной стороне вышеупомянутого состава преступления.

Опис

Черевко, К. О. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом в розрізі українського законодавства / Кирило Олександрович Черевко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2020. - № 2 (23). - С. 61-68. Черевко К. О. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом в розрізі українського законодавства. Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць. № 2 (23). 2020. С. 61—68.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, промисел, промысел, fishing, рибний промисел, рыбный промысел, незаконне зайняття добувним промислом, незаконное занятие добывающим промыслом, illegal mining, законодавство, законодательство, legislation, термінологія, терминология, terminology

Бібліографічний опис