До питання про наукове забезпечення запровадження інституту кримінального проступку в українське законодавство

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 1. – С. 322-323

Анотація

Стаття присвячена аналізу ролі наукових досліджень у процесі запровадження інституту кримінального проступку в українське законодавство. Акцентовано увагу на необхідності формування міцного теоретичного підґрунтя для підвищення ефективності реалізації законодавчих ініціатив.
The article is devoted to the analysis of the role of scientifc research in the process of introducing a criminal offense institute into Ukrainian legislation. The emphsis is on the need to form a solid theoretical foundation for improving the effectiveness of the implementation of legislative initiatives.
Статья посвящена анализу роли научных исследований в процессе внедрения института уголовного проступка в украинское законодательство. Акцентировано внимание на необходимости формирования прочной теоретической основы для повышения эффективности реализации законодательных инициатив.

Опис

Шевчук, Т. А. До питання про наукове забезпечення запровадження інституту кримінального проступку в українське законодавство [Електронний ресурс] / Шевчук Т. А. // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 1. – С. 322-323. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/1_2019/96.pdf.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальні проступки, злочин, наукове забезпечення, научное обеспечение, уголовные проступки, преступление, scientifc support, criminal misconduct, crimes

Бібліографічний опис