Проблема адаптації молодих спеціалістів до служби в лавах Національної поліції України : наук.-метод. рек.

Abstract
Розглянуті загальні питання вивчення професійної адаптації працівників органів Національної поліції, а також поданий аналіз найбільш розповсюджених труднощів в адаптації, механізми і чинники пристосування молодих працівників до професійної діяльності.
The general questions of the study of professional adaptation of employees of the National Police are examined, as well as an analysis of the most common difficulties in adaptation, mechanisms and factors of adaptation of young workers to professional activities.
Рассмотрены общие вопросы изучения профессиональной адаптации работников органов Национальной полиции, а также подан анализ наиболее распространенных трудностей в адаптации, механизмы и факторы приспособления молодых работников к профессиональной деятельности.
Description
Проблема адаптації молодих спеціалістів до служби в лавах Національної поліції України : наук.-метод. рек. / [уклад.: Прібиткова Н. О., Олійник, І. О.], МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-дослід. лабораторія з проблем протидії злочинності. - Харків: ХНУВС, 2016. - 56 с.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, професійна адаптація, молодий спеціаліст, професійна діяльність, professional activities, young specialists, police, adaptation to professional activities, профессиональная деятельность, молодой специалист, адаптация к профессиональной деятельности, адаптація до професійної діяльності, адаптація до служби, адаптация к службе, adaptation to service
Citation
Проблема адаптації молодих спеціалістів до служби в лавах Національної поліції України : наук.-метод. рек. / [уклад.: Прібиткова Н. О., Олійник, І. О.], МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-дослід. лабораторія з проблем протидії злочинності. - Харків: ХНУВС, 2016. - 56 с.