Напрямки зміцнення енергетичної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 135-139

Анотація

Розглянуто сутність світової енергетичної проблеми. Проаналізовано сучасне споживання Україною енергетичних ресурсів. Запропоновано напрямки зміцнення енергетичної безпеки країни. Essence of world energetic problem is considered. Modern consumption of energetic resources by Ukraine is analyzed. Directions for strengthening of energetic security of the state are offered. Рассмотрена сущность мировой энергетической проблемы. Проанализировано современное потребление Украиною энергетических ресурсов. Предложены направления укрепления энергетической безопасности страны.

Опис

Ковальов, Є. В. Напрямки зміцнення енергетичної безпеки України / Є. В. Ковальов // Право і безпека. - 2010. - № 1 (33). - С. 135-139.

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, енергетичні ресурси, энергетические ресурсы, energetic resources, енергетична безпека держави, энергетическая безопасность государства, energetic security, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, зарубіжні країни, зарубіжні країни, foreign countries

Бібліографічний опис