Російські пропагандисти у фокусі кримінальної юстиції: національний та міжнародний аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри: зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 18-20

Анотація

Наголошено, що російські пропагандисти мають розділити вину як за розв’язування агресивної війни росії проти України, так і за вчинені масові злочини вже в ході цієї війни. Притягнення їх до кримінальної відповідальності – справа виняткової значущості, що має засвідчити невідворотність покарання за дії інформаційного характеру, що кожен, хто не обтяжує себе моральними принципами, з мікрофоном у руках чи на сторінках соціальних мереж закликає до воєн, вбивств буде покараний.
It was emphasized that Russian propagandists should share the blame both for unleashing Russia's aggressive war against Ukraine and for the mass crimes committed already in the course of this war. Bringing them to criminal responsibility is a matter of exceptional importance, which should prove the inevitability of punishment for actions of an informational nature, that everyone who does not burden himself with moral principles, calls for wars and murders with a microphone in his hands or on the pages of social networks will be punished.
Отмечено, что российские пропагандисты должны разделить вину как за развязывание агрессивной войны россии против Украины, так и за совершенные массовые преступления уже в ходе этой войны. Привлечение их к уголовной ответственности – дело исключительной значимости, которое должно засвидетельствовать неотвратимость наказания за действия информационного характера, что каждый, кто не обременяет себя моральными принципами, с микрофоном в руках или на страницах социальных сетей призывает к войнам, убийства будут наказаны.

Опис

Моргунов, О. А. Російські пропагандисти у фокусі кримінальної юстиції: національний та міжнародний аспекти / Олександр Анатолійович Моргунов // Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри: зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 18-20.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Кримінологія. Criminology. Криминология, Україна. Ukraine. Украина, російські пропагандисти, Russian propagandists, российские пропагандисты, кримінальна відповідальність, criminal liability, уголовная ответственность, інформаційний вплив, information influence, информационное влияние, кримінальна юстиція, criminal justice, уголовная юстиция, агресивно-ненависницька політика, aggressive and hateful politics, агрессивно-ненавистническая политика

Бібліографічний опис