Проблеми «медикалізації» маріхуани в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 385-387

Анотація

Легалізація канабісу з медичною метою забезпечить ефективне лікування тяжкохворих пацієнтів, та приєднає нас до країн світу, які успішно використовують цю медичну практику.
The legalization of cannabis for medical purposes will provide effective treatment for critically ill patients and will join us in the countries of the world that are successfully using this medical practice.
Легализация каннабиса в медицинских целях обеспечит эффективное лечение тяжелобольных пациентов и присоединит нас к странам мира, которые успешно используют эту медицинскую практику.

Опис

Гуртова, К.М. Проблеми «медикалізації» маріхуани в Україні / К. М. Гуртова, В. Д. Касьяненко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Д. В. Швець (заст. голови), О. М. Бандурка та ін. ; упоряд. В. А. Греченко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 385-387.

Ключові слова

медикалізація, medical cannabis, маріхуана, medicalization, медикализация, медичний канабіс, медицинский каннабис, канабіс, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис