Сучасний стан підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі людьми в Харківському національному університеті внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 15-17

Анотація

Проаналізовано сучасний стан підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі людьми в Харківському національному університеті внутрішніх справ.
The current state of training of specialists in the field of combating human trafficking at the Kharkiv National University of Internal Affairs was analyzed.
Проанализировано современное состояние подготовки специалистов в сфере противодействия торговле людьми в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Опис

Ключові слова

Україна, Харківський національний університет внутрішніх справ, протидія торгівлі людьми, торгівля людьми, підготовка фахівців, підготовка кадрів, Ukraine, Kharkiv National University of Internal Affairs, combating human trafficking, human trafficking, personnel training, Украина, Харьковский национальный университет внутренних дел, противодействие торговле людьми, торговля людьми, подготовка кадров

Бібліографічний опис

Сокуренко, В. В. Сучасний стан підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі людьми в Харківському національному університеті внутрішніх справ / Сокуренко Валерій Васильович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 15-17.