Доцільність регламентування використання службового транспорту, що знаходиться у розпорядженні поліції діалогу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 95-97

Анотація

Наголошено, що відсутність чіткої регламентації службових транспортних засобів, що повинні знаходитися у використанні підрозділу поліції діалогу може призвести до критичних наслідків в критичній ситуації. Потрібне комплексне вирішення поданої проблеми, а саме: належне законодавче встановлення характеристик транспортних засобів для підрозділів поліції діалогу Національної поліції України, та комплектування самих підрозділів у повній згідності з встановленими законодавчими вимогами.
It was emphasized that the lack of clear regulation of official vehicles that should be used by the dialogue police unit can lead to critical consequences in a critical situation. A comprehensive solution to the presented problem is needed, namely: proper legislative establishment of the characteristics of vehicles for dialogue police units of the National Police of Ukraine, and the equipment of the units themselves in full accordance with the established legislative requirements.
Отмечено, что отсутствие четкой регламентации служебных транспортных средств, находящихся в использовании подразделения полиции диалога, может привести к критическим последствиям в критической ситуации. Требуется комплексное решение данной проблемы, а именно: надлежащее законодательное установление характеристик транспортных средств для подразделений полиции диалога Национальной полиции Украины и комплектование самих подразделений в полном соответствии с установленными законодательными требованиями.

Опис

Скляр, О. С. Доцільність регламентування використання службового транспорту, що знаходиться у розпорядженні поліції діалогу / Олександр Сергійович Скляр, Дені Русланович Дрознік // Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 95-97.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, поліція діалогу, dialogue police, полиция диалога, охорона публічного порядку, protection of public order, охрана публичного порядка, службовий транспорт, official transport, служебный транспорт, регламентація службових транспортних засобів

Бібліографічний опис