Принципи адміністративно-правового регулювання земельних відносин в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2013. - № 4. - С. 89-93

Анотація

Наведено та обґрунтовано перелік принципів адміністративно-правового регулювання земельних відносин в Україні. Вказано на позитивні результати за умови їх застосування на практиці. Визначено способи реалізації даних принципів безпосередньо в процесі адміністративно-правового регулювання.
Presented and substantiated list of principles of administrative and legal regulation of land relations in Ukraine. Specified on benefits only their application in practice. Defined ways to implement these principles to the process of administrative regulations.
Приведен и обоснован перечень принципов административно-правового регулирования земельных отношений в Украине. Указано на положительные результаты при условии их применения на практике. Определены способы реализации данных принципов непосредственно в процессе административно-правового регулирования.

Опис

Ключові слова

адміністративно-правове регулювання, принципи, земельні відносини, administrative and legal regulation, principles, land relations, административно-правовое регулирование, принципы, земельные отношения

Бібліографічний опис

Череучук, А. А. Принципи адміністративно-правового регулювання земельних відносин в Україні / Череучук Анатолій Анатолійович // Європейські перспективи. - 2013. - № 4. - С. 89-93.