Публічний контроль за забезпеченням прав викривачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інформація і право. - 2019. - № 2 (29). - С. 179-185

Анотація

Розкрито роль та правові засади публічного контролю за забезпеченням прав викривачів. Проаналізовано сутність державного, громадського, муніципального та міжнародного контролю щодо забезпечення прав викривачів. In the article the author reveals the role and legal principles of public control over the provision of the rights of whistleblowers. The essence of state, public, municipal and international control over the provision of the rights of whistleblowers is analyzed. Раскрыты роль и основы публичного контроля за обеспечением прав обличителей. Проанализирована сущность государственного, общественного, муниципального и международного контроля по обеспечению прав обличителей.

Опис

Косиця, О. Публічний контроль за забезпеченням прав викривачів / Косиця О. // Інформація і право. - 2019. - № 2 (29). - С. 179-185.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, викривач, обличитель, whistleblower, запобігання корупції, предотвращение коррупции, prevention of corruption, захист прав викривачів, защита прав обличителей, protection of whistleblowers' rights, публічний контроль, публичный контроль, public control, державний контроль, государственный контроль, state control, громадський контроль, общественный контроль, community control, муніципальний контроль, муниципальный контроль, municipal control, міжнародні неурядові організації, международные неправительственные организации, international non-governmental organizations, форми громадського контролю, формы общественного контроля, forms of public control

Бібліографічний опис