Кримінальна делінквентність як об'єкт кримінального процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 57-59

Анотація

Досліджено кримінальну делінквентність як об'єкт кримінального процесу. Визначено поняття соціального явища кримінальної делінквентністі.
Investigated criminal delinquency as an object criminal procedure. Defined the concept of a social phenomenon criminal delinquency.
Исследована уголовная делинквентность как объект уголовного процесса. Определено понятие социального явления уголовной делинквентнисти.

Опис

Слінько, С. В. Кримінальна делінквентність як об'єкт кримінального процесу / Сергій Вікторович Слінько //Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.) / [ редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Л. В. Могілевський, М. Г. Щербаковський] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 57-59

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, делінквентність, кримінальна делінквентність, делинквентность, delinquency, criminology, criminal process

Бібліографічний опис